Arts creatives

L’art i la creativitat són molt importants com a part de l’educació integral que s’ofereix als estudiants d’Agora International School Andorra. Creiem que a través de l’expressió artística els nens poden mostrar allò que pensen i senten, ja que l’art és un poderós vehicle perquè els estudiants expressin les seves emocions i comparteixin la seva visió interna del món.

La participació en el procés creatiu, tant de manera individual com grupal, permet els nens trobar noves formes d’expressar-se, compartir el seu treball amb els altres i apreciar i valorar el treball creat per altres nens. A través del procés creatiu, els nostres estudiants adquireixen una consciència i compressió del món de manera diferent: mitjançant la connexió amb la seva imaginació i l’expressió de la seva pròpia personalitat.

Les arts creatives s’utilitzen com una eina d’aprenentatge per fomentar la creativitat, l’autodisciplina i la comprensió. A més, milloren la capacitat dels nostres alumnes per expressar-se a través de pensaments imaginatius, reflexius i crítics. L’art és una forma d’expressar sentiments, però també pot ajudar els estudiants a trobar estratègies per superar qualsevol obstacle amb el qual es puguin enfrontar. Mitjançant l’expressió artística es desenvolupen les capacitats intel·lectuals i creatives dels nostres estudiants, s’enforteixen les seves habilitats de comunicació i se’ls proporciona una sortida per a l’autoexpressió positiva.

Aviso Legal